ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมด้วยช่วยกันตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

13 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 57 ครั้ง


ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างไรกันดีนะ !!
     ตอบคำถามง่ายๆเพียง 3 ข้อ ช่วยส่งต่อเสียงของคุณสู่การวางนโยบายระดับชาติ
ร่วมด้วยช่วยกันตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) 
เพราะเสียงของคุณ คือ สิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ประเทศไทย

https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/?nu=MjAyMTAwMDk=แชร์ข่าวนี้บน facebook