ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

19 มกราคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 117 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้บน facebook