ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง

19 มกราคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 91 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้บน facebook