ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1) รอบที่ 3

08 มกราคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 325 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1) รอบที่ 3 ตามเอกสารแนบท้ายนี้
          ประกาศ  ณ  วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2564

          ประกาศ 
               - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1) รอบที่ 3
แชร์ข่าวนี้บน facebook