ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1) วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์

08 มกราคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 666 ครั้ง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1)  วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. เป็นรูปแบบออนไลน์ทางหน้าเฟซบุคสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ท่านสามารถส่งข้อคำถามล่วงหน้าได้ทาง QR-CODE ที่ให้ไว้ที่แบนเนอร์ด้านบน 
 แชร์ข่าวนี้บน facebook