ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันรายงานตัวโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

29 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 62 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันรายงานตัวโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  จากเดิมวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
แชร์ข่าวนี้บน facebook