ข่าวประชาสัมพันธ์

Workshop online การพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นที่ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนากลุ่มอาชีพ

28 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 63 ครั้ง
เข้าร่วม Workshop ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI/videos/707489713521121
แชร์ข่าวนี้บน facebook