ข่าวประชาสัมพันธ์

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”

25 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 59 ครั้ง
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”
------------------------------------------
        หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”
Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
        ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด
        สามารถศึกษาประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7352
#โปรแกรมที่15
#EDUCATIONSANDBOX
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
#หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่
#NXPO
#สอวช 
#PMUA 
#บพทแชร์ข่าวนี้บน facebook