ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในสักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 197 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสาร สักทอง : วารนสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2  ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://research.kpru.ac.th/sendjournal/ 
แชร์ข่าวนี้บน facebook