ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

09 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 291 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์  ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://irj.kku.ac.th/2019/
แชร์ข่าวนี้บน facebook