ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา

09 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 96 ครั้ง
         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้สถาบันวิจัยและพํฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยรูปแบบการจัดงานประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://research.kpru.ac.th/std-conference1/ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2564
แชร์ข่าวนี้บน facebook