ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย

09 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 62 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ภาคตวิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำหนดจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ "การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10" ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสโลป อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมประเกียรติ ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมส่งบทความและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยสอบถามรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://phrae.mju.ac.th/t-fern/
แชร์ข่าวนี้บน facebook