ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

16 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 345 ครั้ง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ  
 
จำนวน 8 ประเภททุน โดยแบ่ง 2 ช่องทาง ดังนี้ 
     1. ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS ประกอบด้วย
          1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
          2) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)  
          3) ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
          4) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
          5) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
          6) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23
          7) ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่าออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
     2. ทุนที่ใช้ระบบการสรรหา โดยการเสนอชื่อผู้เข้าข่ายที่มีคุณสมบัติของเมธีวิ จัยอาวุโส วช. จากคณบดีของมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศ โดยขอความอนุเคราะห์ให้เป็นเรื่องลับ หรือจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ วช. แต่งตั้ง โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับแจ้งให้ ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายหลัง คือ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)   
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 (กรณีทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS ลำดับที่ 1 – 5 สถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการ ทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน / โครงการวิจัยหรือเอกสารเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.)
 
สามารถดูรายละเอียดทุนได้ที่  https://1th.me/u5Xoz
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจพัฒนาสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 2 อาคาร วช.4 
ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 


ลิงก์เพิ่มเติม : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6328
แชร์ข่าวนี้บน facebook