ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

13 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 38 ครั้ง
          เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร จำนวน 6 คำขอ ประกอบด้วยสิทธิเลขที่ 75319, 75320, 75321, 75322, 75323, 75324  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ลวดลายบนแผ่นผืน ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ยื่นคำขอ 10 กันยายน 2560 วันที่ได้รับความคุ้มครองวันที่ 16 มีนาคม 2563  
          การนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังสร้าง แรงบันดาลใจให้กันนักวิจัย  รุ่นใหม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขอยื่นจดงานทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
แชร์ข่าวนี้บน facebook