ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทีมวิจัย หรือ ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป ในด้าน Food Innovation, Assistive Technology Devices และ IOT for Smart Industry เข้าร่วมโครงการ Deep Tech Acceleration by NSTDA : แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก

12 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 36 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU C) เปิดรับสมัครทีมวิจัย หรือ ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป ในด้าน Food Innovation, Assistive Technology Devices และ IOT for Smart Industry เข้าร่วมโครงการ  Deep Tech Acceleration by NSTDA : แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก
 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
∙ ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรม
∙ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ตลอดระยะเวลาโครงการ
∙ เงินสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีออกสู่ตลาด
∙ โอกาสในการแสวงหาผู้ร่วมทุนและเชื่อมโยงกับพันธมิตรธุรกิจ
 
กำหนดการโครงการ
∙ เปิดรับสมัคร: วันนี้ - 30 พ.ย. 63
∙ ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก : 25 ธ.ค. 63
∙ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อวางแผน OKRs และ Roadmap (Deep Tech Accel BootCamp) 
 แชร์ข่าวนี้บน facebook