ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S.- ASEAN Vising Scholar Progam (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564

12 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 37 ครั้ง




          มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชากร หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน  ภายใต้โครงการ   Fulbright U.S.- ASEAN Vising Scholar Progam (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 
          ผู้สนใจสมัครชิงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org/2021usas ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ผุ้สมัครต้องยื่นแบบออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภายใน 13.00 น. ของวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ผู้รับผิดชอบโครงการที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107 หรือที่ อีเมล tusef@fulbrightthai.org




ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ




แชร์ข่าวนี้บน facebook