ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1 - 2) วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

06 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 232 ครั้ง
          เอกสารประกอบการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1 - 2) วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
               เอกสารที่ 1 แนวทางการวัดความสำเร็จ
               เอกสารที่ 2 ขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจ
               เอกสารที่ 3 16-เป้าหมาย
               เอกสารที่ 4 (ร่าง) แนวทางการดำเนินการ
               เอกสารที่ 5 คู่มือแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
               เอกสารที่ 6 แบบสอบถามผลกระทบจากโรคโควิด-19 NRCT
               เอกสารที่ 7 ระเบียบสำนักนายกฯ covid-19
แชร์ข่าวนี้บน facebook