ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ( The 12 National Conference of Industrial Operations Development 2021 CIOD 2021)

30 ตุลาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 400 ครั้ง
          ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เป็นประธานจัดการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ( The 12 National Conference of Industrial Operations Development 2021 CIOD 2021) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ หรือส่งบทความและสอบถามเพิ่มเติมที่ http://ciod2021.kmutt.ac.th
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook