ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research”

14 ตุลาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 33 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Application Form_COVID-19 urgent call.docx
e-ASIA_COVID-19_Urgent Call guidelilne_final.pdf
แบบบฟอร์มสรุปโครงการ e-asia.docx
แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง COVID19.doc
ประกาศทุน e-ASIA Covid 19.pdf-.pdf
หนังสือนำ -.pdf

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6315
แชร์ข่าวนี้บน facebook