ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9

14 ตุลาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 38 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergrade Conference on Computing : AUC2 ) ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกรกังวล ในการนี้จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมในการประชุมในงานดังกล่าว  สามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานออนไลน์ได้ที่ http://aucc2021.rmutr.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook