ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

14 ตุลาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 106 ครั้ง
          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการ ใช้ชื่อว่า "วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" การนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของท่านร่วมส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถส่งออนไลน์ได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/SciAndTechSkru/index
แชร์ข่าวนี้บน facebook