ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Food Innovation - Nationwide Online BootCamp 2020 : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation // ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต

12 ตุลาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 50 ครั้ง
เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่
ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์) : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต
(Thailand Food Innovation - Nationwide Online  BootCamp 2020 : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation) 
 
โอกาสพิเศษ! สำหรับ
• นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร 
ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ
• อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร
 
มาร่วมเรียนรู้:
• เทรนด์อาหารโลกและการใช้ชีวิตในอนาคต
• มรดกภูมิปัญญาอาหารของประเทศไทย
• การแสวงหาโอกาสด้านนวัตกรรมอาหาร 
• การสร้างคุณค่าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
 
รับชมพร้อมกันในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านทาง Facebook Live “FI Innovation Contest” และ Facebook มหาวิทยาลัยเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารทั่วประเทศ  
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ - 16 ตุลาคม 2563
 
สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 
#FIA_NBC
#FIA_NBC_ONLINE
#FIA_NBC_LIVE
#FIA_NationwideBootCamp
#FIA_BOOTCAMPลิงก์เพิ่มเติม : https://forms.gle/RxTSW9NGUmojCoXQA
แชร์ข่าวนี้บน facebook