ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศกำหนดระยะเวลายื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะน่วมสมัย ประจำปี 2564

09 ตุลาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 62 ครั้ง
โดยให้ยื่นแบบขอรับการส่งเสริมในระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 สามารถสแกน QR code เพื่ออ่านข้อมูลประกาศและแบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนหรือสามารถดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ
- https://drive.google.com/file/d/1E_A89YEdxF1OdL0I1iexKLvBOQNGO97D/view
แบบขอรับการส่งเสริม
-https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1o3ZqWXe6QhI-NmwvUlsjvaAvU29aMEPo?usp=sharing
หรือกรอกข้อมูลผ่าน Google form
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPUZAcOKewwIqv7OOpI42MJt6-_wQJ9aFxfp5Or3985TD3-A/viewform
แชร์ข่าวนี้บน facebook