ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

08 ตุลาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 63 ครั้ง
           ด้วยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ร่วมส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 หรือดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.umt.ac.th/academic_conference_2020/


ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.umt.ac.th/academic_conference_2020/
แชร์ข่าวนี้บน facebook