ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ MHESI INSIDE โรงเรือนเพาะเห็ดแบบแม่นยำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล

30 กันยายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 120 ครั้ง
"โรงเรือนเพาะเห็ดแบบแม่นยำ"  ผลงานของ ผศ.ดร.วสุ พันธุไพศาล หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับทุนวิจัยจาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามลิงก์เพิ่มเติม : https://www.youtube.com/watch?v=sinjXjhmxXU&feature=youtu.be
แชร์ข่าวนี้บน facebook