ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

24 กันยายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 277 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฆฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี "วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงใคร่ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ http://research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook