ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

24 กันยายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 287 ครั้ง
           ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2  ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา คตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1
แชร์ข่าวนี้บน facebook