ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราถนา ศิริสานต์ ที่ได้รับความคุ้มครองประเภทสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในผลงาน "ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน"

02 กันยายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 94 ครั้งแชร์ข่าวนี้บน facebook