ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจและมีผลงานวิจัยที่ต้องการจะพัฒนาสู่การสร้างรายได้ เข้าร่วมโครงการ Ignite Program

27 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 429 ครั้ง
          ขออนุญาติประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ จาก OTAP มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนับสนุนโดย  บพข.   โครงการ Ignite Program คือการนำต้นแบบจากงานวิจัย มาผ่านกระบวนการเพื่อให้ออกสู่ตลาด สร้างรายได้ มีกำหนดจัด Pre-Ignite ในวันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2565 เพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่โปรแกรม ขอเชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจและมีผลงานวิจัยที่ต้องการจะพัฒนาสู่การสร้างรายได้ เข้าร่วมโปรแกรม ทั้งนี้หากสนใจ สามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2565 สถานที่จัดงาน ร้านต้นตาล จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาการทำกิจกรรม 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2565  หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ นางสาวอารียา มันตะวัตร์ (หนิง) 0953242226
 
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/w4VhV4y1588xCkwL9แชร์ข่าวนี้บน facebook