ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (TNIAC2023)

26 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 441 ครั้ง
          สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Thailand: AIAT) จะจัดการประชุมสหวิชาการระดับชาติ 9th TNI Academic Conference (TNIAC2023) ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 
          การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC2022 เป็นการจัดประชุมต่อเนื่องครั้งที่ 9 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การประชุมในครั้งนี้ ร่วมจัดกับสมาคม ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก IEEE Thailand Section นอกจากนี้ บทความดีเด่นที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ใน “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” (TCI กลุ่มที่ 1) และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” (TCI กลุ่มที่ 2) รายละเอียดการประชุม TNIAC2023 ดูได้ ที่ https://tniac.tni.ac.th/แชร์ข่าวนี้บน facebook