ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 594 ครั้ง
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

………………………………………………….
          ตามที่ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ในการนี้ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังต่อไปนี้
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook