ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 501 ครั้ง
 
          ด้วยสำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ และ นักวิจัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดียในการเดินทางไปทำงานร่วมกับสถาบันวิจัย และพัฒนาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย รวมทั้งสนับสนุน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย
 
          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความร่วมมือ หน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/400fd365 และดำเนินการสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ www.aistic.gov.in หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕แชร์ข่าวนี้บน facebook