ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Environmental Management and Energy System

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 163 ครั้ง
          คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสาร Journal of Environmental Management and Energy System (JEMES) ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติที่ผ่านการ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) และบทความปริทัศน์ (Review Article) โดยเน้นสาขา ดังนี้
          - Resource quality, quantity and sustainability
          - Economics of environmental management
          - Planning and management of travel and tourism
          - Spill prevention and management
          - Remediation of contaminated sites
          - Process modification for pollution
          - Transport and fate of pollutants in the
          - prevention
          - environment
          - Improved energy efficiency
          - Etc.
 
          ในการนี้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถส่งต้นฉบับ ผ่านระบบออนไลน์ และติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://journal.envi.psu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดรมนัสวัณฐ์ แสงศักดา ภัทรธำรง หมายเลขโทรศัพท์ 089 851 5046
 แชร์ข่าวนี้บน facebook