ข่าวประชาสัมพันธ์

สกสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคลากรกลุ่มนำร่องเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (Project/Program Officer: PO) ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.

08 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 535 ครั้ง
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Project/Program Officer: PO
สกสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคลากรกลุ่มนำร่องเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (Project/Program Officer: PO) ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.” เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2565 (ระยะเวลาฝึกอบรม 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) รับจำนวนจำกัด !!
*กำหนดวันเวลา จะแจ้งทราบต่อไป
**รูปแบบการจัดอบรมฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
  สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่   https://forms.gle/VtfAWYEphdEwBVq56 
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร   https://365tsri-my.sharepoint.com/.../EnBcmW3OpA5JhXCXSG...
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณลักขณา lakkana@tsri.or.th
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาพด้านล่างนี้  
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 26 กันยายน 2565แชร์ข่าวนี้บน facebook