ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม BCG Canvas for Researcher

09 สิงหาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 611 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม "BCG Canvas for Researcher" วิทยากรโดย ดร.ปรเมษฐ์  ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โทรศัพท์ 055-267038  ลงทะเบียนได้ที่ https://qr.page/g/36AJhQbCmCk
แชร์ข่าวนี้บน facebook