ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Ummah (ICU 2022)

07 สิงหาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 706 ครั้ง
 
          ด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศ มาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference On Ummah (ICU 2022) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Strengthening Humanity Values in Ummah Civilization of Chevital Era” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาส เผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2565 ณ Universit Malaysia Kelantan Suchak ประเทศมาเลเซีย
 
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความ ได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/2Ery4rbEZaJrmjw77 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565


ลิงก์เพิ่มเติม : https://icu.umk.edu.my/
แชร์ข่าวนี้บน facebook