ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก 2565

07 สิงหาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 1239 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดในแต่ละด้าน การสร้างแบบจำลองเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok GPP Model) ด้วยวิธี Management Chart เพื่อคาดการณ์ถึงขนาดและทิศทางของเศรษฐกิจจังหวัด อันนำไปสู่การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดต่อไป นั้น
 
          สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอเสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ปี 2565 ณ มิถุนายน 2565 จำนวน 1 ฉบับ แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงาน ได้ที่ http://www.cgd.go.th/ces/iptk/pk/หน้าหลัก.html ภายใต้แบนเนอร์เศรษฐกิจจังหวัด และ http://online.anyflip.com/moksj/svsw/mobile/แชร์ข่าวนี้บน facebook