ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ การทำความเข้าใจแหล่งทุน จากงบประมาณ อวน. และ PMU

05 สิงหาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 325 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ " การทำความเข้าใจแหล่งทุน จากงบประมาณ ววน. และ PMU " โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวนริสรา คงสุข งานบริหารจัดการงานวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  ภายใน 055 -267-000 ต่อ 7215
          ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ7Q1vlG9w6wq0orUvImDLagb9gYufh-bkMmYFBfty0KAqtA/viewformแชร์ข่าวนี้บน facebook