ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 กรกฏาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 184 ครั้ง
          ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดดังแบนเนอร์

ผู้สนใจสามรถเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://us02web.zoom.us/j/86912154598?pwd=djZNWGdFQkdjY08xZ2U4cDlWaHhOdz09

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook