ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)

25 กรกฏาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 604 ครั้ง
 
          ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัย การต่อยอด ผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงของ มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน ตลอดจนผู้สนใจ ทั่วไปเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยฯดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/fVrTN หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3612 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ recommenal.com อนึ่ง ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยฯ มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบของทาง ราชการ และสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้วไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook