ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมงายประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

25 กรกฏาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 719 ครั้ง
 
          ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนวัตกรรม การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทาง วิชาการให้กับนักวิจัย นิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกัน มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมจาก ผลงานวิจัยไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
 
          ในการนี้ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการ ศึกษา นักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมงานประชุมฯ ดังกล่าว โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์และติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://natres.psu.ac.th/ainr/ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook