ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

23 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 194 ครั้ง
          ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 - 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ห้อง 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
          วิทยากรโดย 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สมรักษ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
               ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
          ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย
               1. work shop จัดทําข้อเสนอโครงการ
               2. พัฒนาระบบและกลไกในการหนุนเสริมวิจัยเชิงพื้นที่
               3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
 
          สอบถามรายละเอียดได้ที่
               นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
               โทรศัพท์ 086-9394543  Email : pla_cpe9@hotmail.com
          
          หรือสอบถามรายลเอียดโดยตรงได้ที่
               โทร 056-219100 ต่อ 1139
               เฟสบุ๊ค Smart Rdi Nsru
               เว็บไซต์ https://rdi.nsru.ac.th/แชร์ข่าวนี้บน facebook