ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้บริหาร นักวิชาการ และ ผู้นำชุมชน ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง การเสวนา แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ของ วช.

22 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 493 ครั้ง
          ขอเชิญ ผู้บริหาร นักวิชาการ และ ผู้นำชุมชน ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง การเสวนา แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ของ วช. ใน วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
         โดยประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) AVORN OPATPATANAKIT is inviting you to a scheduled Zoom meeting. ได้ที่: https://cmu-th.zoom.us/j/99957284998 Meeting ID: 999 5728 4998 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการเสวนา ที่: https://forms.gle/GZoH1LfBx5RJRMyv6  
 
 
กำหนดการแชร์ข่าวนี้บน facebook