ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนอาจารย์ภายในวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม

17 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 182 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น. จัดการอบรม ณ ห้องประชุมปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
          ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3tROgVh
           กำหนดการอบรม https://drive.google.com/file/d/1KuuoDpfuaeCj0y5FxjCGBSIQ1xXqJLk5/view?usp=sharing
          หมายเหตุ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565แชร์ข่าวนี้บน facebook