ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย

16 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 1605 ครั้ง
          เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ลงทะเบียนสมัครที่ระบบกลางของ สป.อว. ( https://u2t.ac.th )  เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2565 และรอบที่ 2 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565
 
หมายเหตุ   ผู้ที่เคยลงทะเบียนแสดงความประสงค์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
                  ให้กรอกข้อมูลในระบบ U2T ส่วนกลางอีกครั้งแชร์ข่าวนี้บน facebook