ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

14 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 499 ครั้ง
          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมมือกับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมปรัชญาและ ศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการวิจัย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) และสมาพันธ์นาฏศิลป์ ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศรีสุริยะวิชาการ ๒๕๖๕ การบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และงานสร้างสรรค์ในโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อความยั่งยืน” (Sri Sury Academic Conference 2022: The Integration of Sciences, Arts and Creativities in Glocalization for Sustainability) ในระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย ดนตรี วัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ การจัดงานมี ๒ รูปแบบคือ จัดประชุมภายในมหาวิทยาลัยฯ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 
          ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการ วิจัย ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม และผลงาน สร้างสรรค์ได้ที่ https://www.srisuryconference2022.com หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายสรรัตน์ สิงหนาท โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗-๔๐๑๕๗๒๐ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแชร์ข่าวนี้บน facebook