ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนกองบรรณาธิการวารสารที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

08 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 535 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนกองบรรณาธิการวารสารที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีวารสารไทย  ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ลงทะเบียน คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook