ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๘ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

05 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 210 ครั้ง
          ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๘ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต (Innovative Education and Research for Future Sustainable Development)” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบและเป็นช่องทาง ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ นั้น
 
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จึงขอเรียนเชิญท่าน บุคลากรและนักศึกษา ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๘ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมงานดังกล่าว ตามวัน เวลาและสถานที่ข้างต้น ไปยังเพจเฟสบุ๊คหน่วยงานของท่าน รายละเอียด ตามเอกสารแนบ


ลิงก์เพิ่มเติม : http://203.131.215.139/tulp-conferences/
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook