ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ นวักตรรมทางกฏหมาย

28 เมษายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 307 ครั้ง
          ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางด้านนิติศาสตร์ในภาคใต้ 4 สถาบัน และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมทางกฎหมาย" ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อเป็น เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ ประเด็นทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
          ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมทางกฎหมาย" ไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน ของท่านเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูล รายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความได้ทาง http://lawconference.tsu.ac.th โดยสามารถลงทะเบียน ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายพิธาน คลหม่าน ตำแหน่ง นักวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 095 945 2647 เป็นผู้ประสานงานไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook