ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา

29 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 693 ครั้ง
          เนื่องด้วยหมายเลขโทรศัพท์สถาบันวิจัยและพัฒนาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ ดังนี้
                 หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
                 งานบริหารจัดการงานวิจัย  : 7224,7225
                 งานสนับสนุนการบริการวิชาการ : 7220
                 งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา : 7217
                 Email  :  rdi@psru.ac.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook